Зөрчилтэй үед нь хүүхдийг идэвхтэй сонсож шийдвэрлэхэд нь туслах #6

Зөрчилтэй үед нь хүүхдийг идэвхтэй сонсож шийдвэрлэхэд нь туслах #6

Зөрчилдөөн нь гэр бүл, анги сургуульд тохиолддог амьдралын салшгүй нэг хэсэг юм. Насанд хүрэгчид зөрчилдөөн, бүр цаашлаад маргааныг хүртэл асуудал, сүрдүүлэг мэтээр хүлээн авах хэрэггүй. Харин эцэг эх бас хүүхдийнхээ ойлголцлыг улам сайжруулах, хэрэгтэй өөрчлөлтийг хийх боломж гэж үзэх хэрэгтэй. Зөрчилдөөн нь зугтаж боломгүй зүйл учраас, үүнийг шийдвэрлэх зарим ур чадвараас суралцах нь бидэнд хэрэгтэй, мөн хүсүүштэй зүйл юм.

Насанд хүрэгч болон хүүхдүүдийн, ялангуяа өсвөр насны, хооронд гардаг зөрчил нь ихэвчлэн сахилга бат, дүрэм журамтай холбогдон гардаг. Жишээ нь, хичээл сурлагатай холбоотой асуудал, анги найз нөхдийн харилцаа, чөлөөт цагаа зарцуулж байгаа байдал, гэрийн даалгавар, ариун цэврийн асуудал гэх мэт. Харин хүүхдүүдийн хоорондын зөрчилдөөн, сурлага, тоглоом наадмаас (анги сургууль болон гэрт) үүдэн гардаг аж.

(сургуулийн дүрэмт хувцастай хоёр хүүхэд эцэг/эх нь зөвлөгөө өгч буй)

Эцэг эхчүүдийн хэн хэн нь хэзээ нэгэн цагт хүүхэдтэй ямар нэгэн байдлаар зөрчилдсөн байдаг. Та өөрөөсөө, “Та хүүхдүүдийнхээ хоорондын зөрчилд зохицуулагч болж байсан уу? Та тэгэхэд юу хийсэн бэ? Энэ нь үр дүнтэй байсан уу? Танд ямар нэг бэрхшээл тулгарч байсан уу?” зэрэг асуултыг асуугаад үзээрэй.

Мөн бид идэвхтэй сонсох ур чадварыг хүүхдүүдийн дундах зөрчилдөөнийг шийдвэрлэхдээ ашиглаж болно. Хүүхдүүд ч мөн үүнийг сурч, өөрсдөө зөрчлөө шийдэхдээ ашигладаг ажээ.

Зөрчлийг шийдвэрлэхэд тусламж хэрэгтэй хүүхдийн мөрдөх зарчим

 1. Зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх үедээ асуулт тавих.

 2. Хүүхэд нэг бүрийг хичээнгүйлэн, идэвхтэй сонсох.

 3. Бие биеэ сонсоход хүүхдүүдийг чиглүүлж, урамшуулах.

 4. Нөгөө хүүхэд юу хэлснийг давтаж хэлэхэд хүүхдийг урамшуулах.

 5. Хүүхдүүд бие биеэ сонсож, бие биетэйгээ харьцахад тэдний хичээл зүтгэлийг үнэлж, урамшуулах.

 6. Ялгаварлаж үзэх, гадуурхахаас зайлсхийх.

 

 1. Сонсоход бэлэн байх

 2. Асуудлаа оновчтой ярих

 3. Зөрчилдсөн хүүхэдтэйгээ (ангийн хүүхэд, найз, ах эгч дүү) дургүйцлээ илэрхийлэхгүй байх

 4. Зөрчилдөөнийг зохицуулах эцэг эх эсвэл багшдаа итгэх

 5. Зөрчилдөөнөө шийдвэрлэх сайн гарцыг олох хүсэлтэй байх

 

Хүүхдүүд хоорондоо зөрчилдсөн үедээ бие биеэ сонсож хүлээн авах нь хэцүү болдог. Хүүхдүүдийг идэвхтэй сонсоход урамшуулах нь, ялангуяа, ярьж байгаа хүний мэдрэмж, сэтгэгдлийг бодож үзэхэд маш чухал асуудал юм. Маш олон тохиолдолд, хүүхдүүд бие биеэ ойлгох үед зөрчилдөөн шийдвэрлэгддэг.

 • Зөрчилдөөнийг хэрхэн шийдвэрлэж болох арга жишээгээр  4 үйл явцыг харууллаа:

Эцэг эх хоёулаа, эсвэл аль нэг нь  “За, юу болсон бэ? Та хоёрт ямар туслалцаа хэрэгтэй болов?” гэсэн асуултыг намуун зөөлөн, уурлаагүй өнгөөр яриагаа эхлэх