Урамшуулах аргад суралцах нь #7

Урамшуулах аргад суралцах нь #7

Магтаал болон урамшуулал ихэвчлэн адил зүйл мэт хүмүүст санагддаг. Ихэнх хүмүүс хүүхдийн зан үйлийг өөрчлөхөд магтаал чухал арга гэж хүлээн зөвшөөрдөг. Гэвч олон хүмүүжүүлэгч магтаал болон урамшууллыг ялгаж салгахыг санал болгож байна.

Магтаал нь цаг хугацаа болон үр дүнгийн хувьд урамшууллаас ямар ялгаатайг доорх хүснэгтээр харуулжээ.

Магтаал болон урамшууллын ялгаа:

Магтаал

Урамшуулал

1. Хүүхдийг амжилттай байгаа үед юм уу ямар нэг зүйлд хүрч, гүйцэтгэсний дараа магтдаг. (амжилтанд хүрсэн хүн л магтуулдаг)

1. Хүүхдийг зөвхөн амжилттай байх үед нь биш, хүндрэл бэрхшээл туулж байх үед нь, ямар нэг үйлдэл хийхээс нь өмнө юм уу энэ үеэр. (Хүүхдийн хичээл зүтгэл, гаргасан ахиц, хувь нэмрийг нь урамшуулах)

2. Ололт амжилттай хүүхдэд өгдөг: энэ нь мөнгө, цом гэх мэт эд материалын шагнал байж болно. Маш цөөхөн хүүхэд, эсвэл цөөхөн зан үйл л магтаал хүртдэг, жишээ нь, өндөр дүн авдаг шилдэг хэдхэн сурагч. Иймэрхүү шагнал нь урт удаан хичээл зүтгэлийн дараа өгөгддөг.

2. Ямар ч хүүхэд урмын үг авч болно. Олон хүүхдийг хийх гэж хичээж оролдсон, ахиц гаргасан ямар ч зүйлийнх нь төлөө та урамшуулж болно. Хангалттай урмын дараагаар, хүүхэд үнэхээр магтууштай ололт амжилтанд хүрч чаддаг.

3. Томчууд хүүхдийн ололт амжилтыг цэгнэж дүгнээд, хүүхдийн маш бага оролцоотойгоор эсвэл тэдний оролцоогүйгээр стандарт түвшинг нь тогтоож өгдөг.

3. Хүүхдийн өөрийн дүгнэлт: хүүхэд өөрийн ололт амжилтандаа сэтгэл хангалуун байгаа эсэхээ шийддэг. Тэд эцэг эх, багшийн оролцоотойгоор өөрийн стандарт түвшнээ тогтоодог. (Хүүхэд өөрийн хичээл зүтгэл, ололт амжилтынхаа талаар юу гэж бодож байгааг сонирхдог эцэг эх багш байх)

4. Түвшин, зэрэг дэвийн хүлээлттэй, үүнд нь найдаж байгаагаа томчууд харуулдаг. (Бүх оноог авбал л чи амжилттай байна гэсэн үг гэх мэт)

4. Хүүхдийн өөрийнх нь чадварыг үнэлж, хүндэлдэг. (хүүхдийн амжилт бусдын амжилттай харьцуулснаар хэмжигдэхгүй, харин хувийн ахиц, хөгжлөөр нь хэмжигддэг)

5. Хүүхдүүд эцэг эх, багшийнхаа өгсөн зааврыг дагаж, дуулгавартай ханддаг боловч, яагаад ингэх хэрэгтэй вэ гэдгээ бодитоор ойлгодоггүй. (Таны хийсэн зүйл сайн боловч яагаад сайн бэ гэдэг тайлбар байдаггүй)

5. Томчууд хүүхдүүдтэй маш өндөр зэрэгт хамтран ажиллаж, тэдэнтэй хамт санаа тавьдаг. (Энэ дасгалыг хийх гэж их сэтгэл хөдөлсөн байна уу, шинэ зүйл сурах хөгжилтэй биш гэж үү, тийм ээ?)

6. Магтах, шагнах нь нэг талаараа хахууль өгөхтэй адил юм. Жишээ нь: “Хамгийн өндөр оноо авбал чамд мөнгө өгье” гэх мэт. Дараагийн удаа, хүүхэд “Та надад дахиад мөнгө өгвөл би өндөр оноо авах гэж хичээе” (наймаалцах). Яваандаа, хүүхэд хариуд нь ямар нэг зүйл авахгүй л бол юу ч хийх хэрэггүй гэсэн сэтгэхгүйтэй болдог.

6. Урам зориг хүүхдэд хийсэн бүтээснээрээ амжилтаараа, хичээл зүтгэл, хувь нэмрээрээ бахархах сэтгэл төрүүлж, хүүхдийн дотор хүсэл тэмүүллийг бий болгож өгдөг. Хүүхдүүд, “Би энэ хичээл дээр сайн дүн авахгүй байгаа ч гэсэн улам хичээх болно, яагаад гэвэл би дуртай” гэх болно.