13-14 нас

Танин мэдэхүйн хөгжил

      -  Алив зүйлийг арай илүү  гүнзгий,  олон талаас нь бодно.

      -  Мэдрэмжээ харилцан яриагаар сайн  илэрхийлнэ

      -  Одоо болон ойрын ирээдүйн талаар сонирхоно.

      -  Ажиллах чадвар нэмэгдэнэ.

      -  Зорилготойгоор суралцах болно. Ингэхдээ зөвхөн одоогийн зорилгын төлөө бус ирээдүйнхээ  зорилгын төлөө суралцана.