9-12 сар

Танин мэдэхүйн хөгжил

  • Нуусан зүйл олно.

  • Тоглоомыг зөв байрлалыг нь олж тавина.

  • Танил үйлдэл зэргийг хүлээдэг болно.

  • Онцгой хэдэн үгэнд тохирсон хариу үйлдэл үзүүлнэ.

  • Ааваа ээжээ гэх мэт энгийн хэдэн үг хэлнэ.

  • Эцэг эхтэйгээ болон бусад хүмүүстэй ялгаатай харьцана.