19-23 сар

Танин мэдэхүйн хөгжил

  • 2 нас хүртлээ 200 гаруй үгийн сантай болно.

  • 2 үгтэй хялбар өгүүлбэр холбон хэлнэ.

  • Өөрийгөө нэрээрээ дуудна, тоглож байхдаа өөртэйгээ ярина.

  • Томчуудын үйлдэл, хандлага, зан аашийг дуурайна.

  • Томчуудын тусламжтайгаар шинэ зүйлийг таньж сурна.