3 нас

Танин мэдэхүйн хөгжил

 • Дугуй болон хэрээсэн дүрс зурж, хүн зурна.

 • Үгсийн сан, үйл үг хурдацтай нэмэгдэнэ.

 • Энгийн харилцан яриа өрнүүлнэ.

 • Дуртай үлгэрээ  давтан ярина.

 • Болсон явдлыг ярихдаа нэмэлтээр тайлбар оруулна.

 • Ном үзэх дуртай болно. Бусдад “унших” эсвэл зургийг тайлбарлах гэж хичээнэ.

 • Оньсого таах дуртай байна. Хариултыг нь олохгүй бол санаа зовно.

 • Том жижиг гэх мэт хэмжээг ялган танина.

 • Цаг хугацааг ойлгож эхэлнэ. (жишээ нь өдрийн цайны өмнө)

 • Эд юмсыг тоолж байрлалыг нь солино.

 • Үр дүнгийн талаар бодож эхэлнэ.

 • Төвлөрөх хугацаа нь уртасна.

 • Асуултад зохих хариултыг өгч эхэлнэ.

 • Хоёр алхамт заавар дагана. Жишээ нь: том өрөөнөөс хүүхэлдэй аваад ир гэх мэт.