10-12 нас

Танин мэдэхүйн хөгжил

       -  Цаг хугацааны талаар сайн ойлголттой болно.  

       -  Учир шалтгаан, үр нөлөөг ойлгож оновчтой, уялдаатай төлөвлөж чадна

       -  Аливаа үзэл баримтлал, онолыг ойлгох чадвартай байна.

       -  Зөгнөлт  ном зохиол, түүх, сэтгүүлийг сонирхож уншина.

       -  Өөрийн цуглуулга, хоббитой болно.

       -  Ирээдүйнхээ ажил мэргэжлийнхээ талаар сонирхож, ярилцана.

       -  Ирээдүйнхээ талаар төсөөлж мөрөөднө.

       -  Үе тэнгийнхнийхээ хэрэглэдэг хэллэгүүдийг ашиглах нь нэмэгдэнэ.

       -  Зарим нэг хичээлийг илүү сонирхоно