2 нас

Танин мэдэхүйн хөгжил

 • Үг сайн ашиглах боловч өгүүлбэрт үг холбон хэлж чадахгүй.

 • Чиний, миний, ээжийнх нь гэх мэт биеийн төлөөний үгийг төдийлөн ойлгохгүй.

 • Зарим үед олон тоон дээр ярина.

 • Үгүйсгэх хэлбэр ашиглана. (явахгүй, чадахгүй гэх мэт )

 • 10 хүртэл тоолно.

 • Хэлбэр дүрс, өнгийн талаар анхан шатны мэдлэгтэй болж эхэлнэ.

 • Гэр бүлийн хүмүүсийн нэр, нас , гэр бүлийн гишүүн эсэх зэргийг хэлж чадна.

 • Юу өмсөх, юу идэх, юу хийх зэрэг энгийн сонголтуудыг хийдэг болно.

 • Юмсыг өрөх,  салгах, том хэлбэртэй зүйлсийг байранд нь оруулах гэх мэт үйлдлийг хийж сурна.

 • Юмсыг зорилгоос нь өөрөөр ашиглаж эхэлнэ.

 • Өнгө, хэлбэр дүрсээр нь юмсыг ангилан ялгана.

 • Нөхцөл байдлыг ойлгож эхлэх нь түүнд сонирхолтой байна.

 • Өөрийн сонирхсон зүйлдээ анхаарлаа удаан төвлөрүүлэн тоглоно.

 • Юмны шалтгаан, үр дүнг ойлгоно.

 • Гэр бүлийн гишүүдээ байхгүй байгааг нь анзаарна.

 • Өвдөлтийг анзаарна, илэрхийлнэ, хаана өвдөж байгааг хэлнэ.

 • Хэсэг хугацааны өмнө болсон үйл явдал, зүйлсийн талаар ярина.