0-4 сар

Танин мэдэхүйн хөгжил

  • Дуу чимээ, дуу хоолой сонсоно.

  • Тусламж хэрэгтэй үед чангаар уйлна.

  • Уйлахаас өөр дуу авиа гаргаж эхэлнэ. (күү гэх мэт)

  • Хөдөлж байгаа юмс, хүний царай зэрэгт хариу үйлдэл үзүүлнэ.

  • Анхаарал нь нэг зүйл дээр төвлөрч  эхэлнэ.

  • Алив зүйлийг шинээр нээхийн тулд амандаа хийнэ.

  • Таалагдсан хөдөлгөөнөө давтан хийх дуртай байна.