8-9 нас

Танин мэдэхүйн хөгжил

       -  Унших нь гол хобби нь болно.   

       -  Асуудал шийдвэрлэх чадвар нэмэгдэнэ.

       -  Илбэ, ов мэхийн талаар сонирхоно.

       -  Анхаарал төвлөрөлт нэмэгдэнэ.

       -  Дуртай зүйлээ цуглуулах эсвэл хийх дуртай болно.

       -  Он сар, өдөр, цаг хугацааны ойлголт нь зөвхөн тоо биш гэдгийг ойлгож эхэлнэ

       -  Зөв буруугаас гадна аливаа зүйлийн уялдаа холбоо, логик, үр дагаврыг ойлгож эхэлнэ.  

       -  Математикыг ойлгож, өдөр тутмын амьдралдаа ашиглаж эхэлнэ.